Форумите на Рим

В самото сърце на града, между палатинския и капитолийския хълмове се намират най-важните обществени пространства на Рим: форумите. Строени в различни епохи и от различни господари на града, те неизменно били фокална точка на неговия политически живот.

Форумът по правило представлявал открита правоъгълна площ, често обградена от колонади. Като публично пространство, той бил достъпен за всички граждани. Намирал се обичайно в сърцето на града, при пресичането на двата основни “булеварда” в римския град – вървящият от север на юг Cardo Maximus и минаващия от запад на изток Decumanus Maximus. (Римляните са били доста обсесивно-пунктуални относно градоустройстовто.)

Обикновеният град би имал един форум, но Рим не е обикновен град – и затова с годините възникнали няколко форума един до друг. Строителството им било начин владетелят на града, особено в епохата на императорите, да се хареса на жителите му. Удоволствието не било евтино – земята и по онова време е бил скъпо нещо, а Гай Юлий (Цезар) похарчил огромна сума пари, за да изкупи терените, на които построил неговия форум. Отводняването на блатистите терени на юг в следващите сто години отворило място за още строежи, сред които до днес е оцелял внушителният форум на император Траян.

Впрочем, властимащите обичали да строят не само форуми; няколко триумфални арки и колони (сред които се открояват колоната на Траян, посветена на епичните му битки със северните тракийски племена, даките, и арката на Веспасиан, показваща разграбването на Йерусалим след въстанието от 70-а г.) разказват вного за подвизите на римското оръжие в имперската епоха. Нагоре по палатинският хълм пък се издигали покоите на императора; оттатъшният му склон пък образувал естествена трибуна на големия хиподрум Circus Maximus, откъдето първият човек на Рим необезпокояван наблюдавал състезанията. 

За да бъде еклектичният микс пълен, на същото място се разполагали поне няколко храма (от този на Сатурн са останали няколко грамадни колони), а щом има храмове, трябва да има и жреци… или, както в случая на Рим, жрици: весталките имали своето неголямо, но красиво кътче в близост до римските форуми. Удобно и практично, без съмнение.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.