Мадаба, 2010

Един от малкото арабски градове с почти 50% християнско население, което съжителсва учудващо мирно с доминиращите мюсюлман; важен опорен пункт по пътя на керваните оттатък Мъртво море, оценен подобаващо от бедуини, кръстоносци и араби; люлка на мозаечното изкуство, запазило несравними образци на повече от 1,500 години – Мадаба.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.