Планината Нибо, 2010

Мястото, на което Моисей получил последната заповед от Бог: да погледне Обетованат аземя, но без право да стъпи в нея, и да се подготви за края си. Една от най-красивите природни гледки в Близкия Изток, планината Нибо от векове  е място за поклонение на евреи, християни и мюсюлмани.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.