Керак, 2010

Един от най-големите и важни замъци на кръстоносците, устоял на времето близо хилядоленетие, но предаден на арабите след по-малко от век, силуетът на Керак и днес доминира пейзажа на простиращото се на десетки километри високо плато в йорданската пустиня.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.