Вади Муджиб и Дана, 2010

Вади Муджиб – най-голямата долина, пресичаща пустинните плата на Йордания на повече от 50 км, дълбока стотици метри и широка още толкова – и природният резерват Дана, намиращ се близо до нея, показват двете толкова различни лица на пустинята.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.