Петра, 2010

Една от най-големите загадки на Близкия изток в едно от най-красивите му кътчета – огромен град, издълбан в скалите от народ без писменост и дори без име (името “набатейци” им е дадено от римляните, но то значи не повече от гръцкото “траки” или турското “гяури”). По стъпките на Моисей и Аарон изникнали гробници, амфитеатри, обществени сгради, светилища и сложна напоителна система насред пустинята – всичко издълбано в камъка, а не построено от тухли; при това толкова красиво, че управителят на цялата римска провинция Арабия избрал Петра за своя вечен дом.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.