Барбикан: страшилището на крепостта

Старият град на полския Кракув ни дава рядката възможност да разгледаме отблизо, отвън и отвътре, един от интересните и важни елементи в отбраната на всяка средновековна крепост: барбикана.

Барбиканът представлява специално разширение на крепостната стена, предпазващо входа в укреплението. По правило, барбиканът е издаден напред под формата на полукръг или изпъкал многоъгълник. Основната цел е да се осигури обзор и периметър за контрол на подстъпите към най-уязвимото място в крепостта – входа. Барбиканът включва редица специални защитни мерки, като множество бойници за масов обстрел на територията около входа или стъпаловидно изадена стена, пречеща на поставянето на стълби и същевременно позволяваща обстрел или обливане с нагорещена течност (вода, мас) на нападателите.

Често барбиканът разделя входното пространство на две, като по този начин се получават две порти една след друга. Според спецификата, понякога разстоянието между тях е малко (и нерядко се контролира от подвижен мост), а понякога – както в Кракув – образува цял вътрешен двор, даващ допълнитени възможности за разгръщане на близък бой с нападателите в ограниченото пространство между двете порти.

Барбиканът в Кракув съчетава отлично запазената постройка с големия й размер, позволяващ да влезем вътре и да се разходим по етажите му. Заедно с това, той дава и нагледно обяснение за изкопа пред (или между) крепостните стени, които най-често си представяме като ров, пълен с вода. Неговото предназначение обаче е доста по-сложно: от една страна, той пречи да се атакува крепостната стена на произволно място; от друга, пречи да се извърши подкопаване на стените; на трето място, може да служи и като източник на вода при обсада (ако не за пиене, то поне за противопожарни нужди).

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.