Отоманското наследство на Карс

Карс е неголям (70-80 хиляди души) град във високите близо 2,000 м плата на източна Анадола. Мястото му е определило променливата му история: основан от арменци, сетне влиза в Османската империя, от края на 19 в. прекарва няколко десетилетия като част от Русия, за да получи днешното си място в републиката на Мустафа Кемал.

И докато арменското минало на региона е много по-силно свързано с намиралия се наблизо град Ани, то отоманското присъствие в Карс е силно и забележимо: обширна джамия с медресе, внушителен каменен мост, няколко големи хамама и най-вече огромният редут. Свое неповторимо място заемат и множеството преобразявания на храма на Апостолите, който е бил поне два пъти църква и три пъти – джамия…

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.