Руското наследство на Карс

Далечният анадолски град Карс има не само богато отоманско наследство, но не по-малко интересно руско. Руско-турската война от 1878 г. се води не само на Балканите, но и на Кавказ – и след нея най-източната част на Анадола, граничеща днес с Армения, става част от Руската империя. Като единствен що-годе обособен град, Карс получава и най-голямо внимание от русите. В него се строи активно, като и до днес са оцелели десетки сгради в актуалния за времето си балтийски стил. Повечето от тях са занемарени или преустроени, но дори и под слоевете боя си личи опитната ръка на архитекта им, а на някои улици човек а-ха да си помисли, че е нейде из предградията на Петербург.

Днешният ден на Карс трудно може да се нарече бляскав – климатът на 2,000 м надморска височина налага своите тежки ограничения, а богаството на Истанбул е отдалечено на повече от 1,000 км; въпреки това, Карс не е забравил ролята си на порта към Кавказ и не губи надежда в очакване на един по-добри времена… а те, както сочи неговата история рано или късно винаги идват.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.