Бахчисарай, 2009

Кримските татари – единствената монархия, в която поданиците са избирали всеки следващ монарх; васали на османския султан, но не и негови роби; дворецът с фонтана на сълзите, възпят от Пушкин: Бахчисарай, колкото може да се види за един следобед.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.