Визи оттук-оттам

Пътуването тези дни е бързо, лесно и безгрижно… а съвременният пътешественик е на път да забрави най-важният документ, без който до неотдаван нито едно пътуване не можеше да се осъществи: визата. Повечето държави или не издават визи, или са свели издаването им до лепенето на пощенски марки на границата (а някои като Турция позволяват да си я разпечаташ на принтера вкъщи преди тръгване). Граничните печати също са на път да изчезнат – а с тях и една малка, но шарена част от удоволствието да пътуваш.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.