Флоренция, 2013 – улични знаци

Умението да се избъзикаш елегатнто със същестуващите стериотипи е съществена крачка по пътя за създаване на адекватна градска среда. Флоренция ни предлага отличен пример за креативност по тема, която букналво всеки ден е пред очите ни: уличните знаци. После защо италианците били първи в модата…

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.