Една неделя в Тулуз

Коя е столицата на… Окситания? Ако историята се бе развила мъничко по-иначе, днес всеки добър ученик щеше без затруднение да отговори на въпроса ви: това е Тулуз; името “Франция” нямаше да ни е познато, а край бреговете на една неголяма северна река, Сен, днес щеше да има симпатично провинциално градче с обикновеното, дори леко пейзантско име Пари.

Впрочем, комуто си е писано да е столица, никой не може да му го вземе. Тулуз започва писаната си история както всеки уважаващ се град в западна Европа – като римска колония. След падането на Рим южна Европа бива пометена от две войнстващи тракийски племена, беси и гети. Времето на тяхното управление е известно като времето на визиготите, а до титлата главен град на обширните им владения бързо се издига… Тулуз. Когато франките управляват на север, Тулуз става столица на Аквитания – съседна територия, изиграла съществена роля не само за възпиране на маврите, но и поне още 5 века късала нервите на “френските” управници.

Впрочем, Тулуз е твърде на юг за такава роля и след 10-11 в. постепенно обединява околните земи от Атлантика до Средиземно море около себе си в ролята на независимо графство – което, ако бе оцеляло, днес бихме наричали Окситания. Градът така преуспява в начинанието си, че скоро отново се озовава в ролята на още една столица – този път на религиозното движение на катарите. В началото на 13 в. Франция го използва като предлог за един от най-ужасните и мрачни епизоди в европейската история – Албигойския кръстоносен поход, започнал в малкото градче Алби на 30-40 километра от Тулуз. Градът не пада духом и преоткрива себе си като академична столица – през 1229 т. в него е основан един от най-старите европейски университети (точно 711 години по-късно, през 1940 г., в него ще заслужи титлата си “доктор по право” моят дядо, Арнолд Майлер).

След като регионът стават част от Франция, на Тулуз са нужни няколко века да на мери новото си амплоа – този път на столица на Canal du Midi, едно от най-важните търговски начинания на прединдустриална Европа. Каналът е прокопан до Тулуз, където преминава в река Гарон и чрез нея осигурява директна връзка между Марсей на Средиземно море и Бордо на Атлантическия океан.

В съвременния си живот Тулуз отново е столица с много лица – не само като главен град на департамент Haute-Garonne, но и като аерокосмическата столица на Франция – тук се намират френската част от Airbus, както и производството на търговските ракети Ariane.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.