Под покрива на “Светицховели”

След като се разходихме из старинния манастир “Светицховели”, време е да надникнем зад стените на главната му църква – един от най-старите и тачени храмове на Грузинската православна църква.

Каменната църква е на ок. хиляда години (макар първият градеж на това място да е бил още през 4 в.) и посреща с малък, полуоткрит притвор-галерия. В него веднага виждаме няколко различни по стил и епоха фрагменти – от рисувания тимпан през изсечени в камъка надписи на грузински, изсечен кръст (подобен на арменски хачкар) до по-съвременната и стилна порта с барелефи.

Отвътре дебелите стени разделят пространството на няколко сравнително неголеми части – висок централен неф и две странични галерии. Красиви стенописи покриват купола над абсидата и околните стени. Следвайки православния канон, иконостас от резбован камък препречва абсидата, разделяйки олтара от основната част на храма. Неголемият купол над нас все още е запазил част от старинните си фрески; такива има и на различни места по стените, някои от които могат да шокират правоверните с неочакваното си съдържание – например, зодиакални знаци (от времето, когато астрологията и астрономията са били едно цяло). Стените и колоните наоколо носят неравномерните белези на множество преустройства през годините; на места тухлените сводове са открити, за да ни покажат старинната си строителна техника. В дебелите стени, носещи цялата конструкция, има само наколко тесни прозореца.

Вътре в църквата се намират редица интересни реликви. Малък, изцяло покрит каменен параклис вероятно е останка още от предходния строеж (напомня за начина, по който параклисът на гроба Господен е вписан днешния храм). Старинен балдахин покрива мястото, на което се пази една от главните реликви на храма – робата на Иисус (безшевна дреха, носена от Спасителя скоро преди разпването Му, вж. Йоан 19:23-24; други претенденти за нея са, в частост, Триер в днешна Германия и Аржантюй, днешна Франция). Наблизо се издига старинен кръст от кован метал. От по-ново време датират няколко погребени яв под ана храма – известни личности от грузинската история.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.