Крепостните стени на Дубровник

След като се разходихме из улиците на Дубровник, време е да обърнем внимание и на неговите внушителни отбранителни укрепления – да се разходим по крепостните стени. Самото им изграждане е станало още в средните векове, когато градът е бил независима република. Османската империя е владеела Балканите и Дубровник е бил сред малкото места извън неин контрол – съществен принос за неговата независимост има отбранителните му съоръжения. 

Началото обаче е поставено още по-рано. Преди много години Дубровник е бил… остров, който хората са превърнали в полуостров. Тесният канал до сушата е бил засипан, а точно до него е построена висока крепостната стена, свързваща го със сушата. Полученият ров прави проникването с конница или дори артилерия от сушата невъзможно (местните инженери са открили противотанковия ров много преди да има и инженери, и танкове). Част от канала е бил запазен и е играл ролята на естествен ров, пълен с вода. Само два моста свързвали града през дебелите няколко метра стени. Пресушен днес, той дава отлична представа за огромния мащаб на строителните работи (височината на укрепленията на много места надхвърля 30 метра!).

Дубровник може да се похвали не само с отлично запазени крепостни стени, но и няколко твърде солидни съпътстващи укрепления. Северният залив на града се пази от огромна крепост, осигуряваща прострелване на целия периметър и препятстваща дебаркиране от тази страна на града. От юг е самото пристанище на града, като на пясъчната коса е издигат още един огромен форт; така марината е изцяло изолирана от морето, а тесният й вход е под пълен контрол на твърдината. И сякаш това не е достатъчно, връзката от пристана към града се пази и от огромен равелин, който е едно цяло с крепостната стена.

Фортификациите на града са доказали качествата си – Дубровнишката република пада едва под ударите на Наполеон… но е превзета не откъм морето, а откъм сушата, като за целта се наложило французите да построят цяла крепост на най-близкия планински връх, Срдж. И до днес обаче остава удоволствито да се разходим по крепостните стени (позволяващи пълна обиколка на старинния град) и да се възхитим от уменията на древните зидари…

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.