Баптисерият на Пиза

Оставащ в сянката (буквално и преносно) на прочутата тукашна кула, баптисерият на Пиза бива нерядко подминаван от туристите – съвсем незаслужено.

Баптисерият е мястото за провеждане на кръщенета. Нерядко в средновековното строителство той е не просто в прилепена до църквата постройка, а направо е отделна сграда. Тази традиция е добре проследима в продължение на повече от хиляда години – от баптисериите на Равена до тези на Флоренция и Пиза.

Постройката на Кампо дей мираколи е повече от импозантна. Отново следвайки канано, тя има цилиндрична форма – тук увенчана с голям купол, съответстващ на диаметъра ѝ. На тимпана виждаме св. Богородица в цял ръст с Младенеца на ръце; в съседство фриз на две нива разполага красиво изработени фигури на светци и библейски сцени.

Отвътре баптисерият впечатлява с огромното си пространство; двуетажна галерия с колонади опасва стените, давайки възможност кръщенето да бъде наблюдавано от всички страни, а стълбището е елегатно вградено между нътрешните и външните стени на сградата. Най-долу вниманието привлича прекрасен шестоъгълен амвон, разположен на седем колони; прави впечатление, че колоните са с различна височина и текстура, като по-късите от тях са стъпили на гърбовете на каменни зверове. Самият амвон е опсан от шест резбовани панела със сцени от живота на Христос.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.