Авторски права

Всички произведения, публикувани на настоящите Интернет страници, включително, но не само, оригинални произведения в проза и стих; преводи в проза и стих; рисунки, фотографии (били те самостоятелни снимки или колажи) и видеозаписи; мултимедийни продукти; програмен код (както изпълним, така и програмен; както публикуван изцяло тук, така и посочен само с хипертекстова връзка), са защитени произведения по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

Всички посочени търговски марки принадлежат на техните собственици, независимо дали те са посочени изрично или не. При преводните произведения авторското право върху оригинала остава закрепено за автора.

Посетителите на Интернет страниците имат единствено и само неизключителното право да четат и/или гледат произведенията за лични нужди, включително, когато е предвидено, чрез получаването им в отделен файл или файлове, независимо дали от тези страници или от други страници, свързани с тях. Всяка друга употреба на произведения от тези Интернет страници, включително съхранение, споделяне, разпространение, публично разгласяване, модификация и пр., изцяло или частично, в каквато и да било форма (електронна, печатна или каквато и да била друга) е изрично забранена от автора и ще се преследва с цялата приложима сила на закона. Изключения от описаното правило се допускат само ако и дотолкова, доколкото има направени изрични уговорки в самото произведение. При цитиране позоваването на произведението с точна хипертекстова връзка е задължително (дори когато цитирането е в неелектронен вид).

За придобиване на всякакъв вид права върху изложените тук произведения, моля, свържете се с нас.

This entry was posted in Това-онова. Bookmark the permalink.

Comments are closed.